Ατομική Έκθεση «Ο Τρώσας και Ιάσεται», Τεχνοχώρος, Αθήνα, 2014.
Personal Exhibition «O Trosas kai Iasetai», Technochoros, Athens, 2014.