Ατομική Έκθεση «Φύσις Κρύπτεσθαι Φιλεί», Αίθουσα Τέχνης «Αντί», Κάστρο Αντιπάρου, Αντίπαρος, 2018.
Personal Exhibition «Fysis Kryptesthai Filei», «Anti» Art Gallery, Kastro, Antiparos, 2018.