“Νίκη”
2017

Μικτή Tεχνική με Κέντημα σε Χαρτί
33cm x 50cm