“Το Ταξίδι”
2020

Κέντημα σε Εφημερίδα
32cm x 32cm