“Το Κορίτσι με τα Περιστέρια”
2013

Μικτή Tεχνική
30cm x 42cm