“Στην Καρδιά των Γεγονότων”
2020

Μικτή Τεχνική με Κέντημα σε Χαρτί
107cm διάμετρος