“Στέλλα”
2009

Μικτή Tεχνική
Διάφορες Διαστάσεις

Λεπτομέρειες