“Κόκκινη Θάλασσα”
2020

Κέντημα σε Εφημερίδα
30cm x 30cm