“Πτύχωση I”
2019

Κέντημα σε Εφημερίδα
30cm x 30cm