“Περιμένοντας τους βαρβάρους II”
2013

Μικτή Tεχνική
80cm x 60cm