“Περιμένοντας τους βαρβάρους I”
2013

Μικτή Tεχνική
80cm x 60cm