“Παιχνίδια με το Σώμα XV”
2004

Αναλογική Φωτογραφία
60cm x 40cm