“Παιχνίδια με το Σώμα XIV”
2004

Αναλογική Φωτογραφία
40cm x 60cm