“Παιχνίδια με το Σώμα XIII”
2004

Αναλογική Φωτογραφία
60cm x 40cm