“Παιχνίδια με το Σώμα XII”
2004

Αναλογική Φωτογραφία
40cm x 60cm