“Παιχνίδια με το Σώμα XI”
2004

Αναλογική Φωτογραφία
60cm x 40cm