“Παιχνίδια με το Σώμα IV”
2004

Αναλογική Φωτογραφία
40cm x 60cm