“Οι Βάρβαροι ήσαν μια καποια Λύσις και τώρα τι θα γένομεν χωρίς Βαρβάρους”
2013

Μικτή Tεχνική
80cm x 60cm