“Νίκη της Σαμοθράκης”
2013

Μικτή Tεχνική
70cm x 100cm