“Νίκη (Περαντινού)”
2013

Μικτή Tεχνική
70cm x 100cm