“Μικρή Αφροδίτη”
2020

Κέντημα σε Εφημερίδα
30cm x 30cm