“Κυκλαδικό Ειδώλιο”
2013

Μικτή Tεχνική
42cm x 30cm