“Κυκλαδικό ειδώλιο”
2009

Μικτή Tεχνική
100cm x 80cm