“Κόκκινη Θάλασσα ΙΙ”
2019

Κέντημα σε Εφημερίδα
90cm x 90cm