“Η Πόλη που Κοιμάται”
2014

Μικτή Tεχνική
42cm x 30cm