“Ευδαιμονία ΙΙ”
2018

Κέντημα σε Χαρτί
75cm x 75cm