“Ευδαιμονία Ι”
2018

Κέντημα σε Εφημερίδα
75cm x 75cm