“Διπλή Νίκη της Πάρου”
2015

Μικτή Tεχνική
70cm x 60cm