“Ο Χρησμός του Εχεκράτη προς Πυθία: Αγαπητρίς”
2019

Κέντημα σε Χαρτί
100cm x 50cm x 50cm

Λεπτομέρειες

Echekrates's Oracle to Pythia, Agapitris (detail I) - Dimitra Chanioti
Echekrates's Oracle to Pythia, Agapitris (detail II) - Dimitra Chanioti
Echekrates's Oracle to Pythia, Agapitris (a view) - Dimitra Chanioti