“ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ”
2020

Μικτή Τεχνική με Κέντημα σε Εφημερίδα
90cm x 90cm