“Ανάμνησις IΙ”
2020

Κέντημα σε Εφημερίδα
90cm x 90cm