“Αισθήσεις III”
2004

Αναλογική Φωτογραφία
70cm x 100cm