“Αισθήσεις II”
2004

Αναλογική Φωτογραφία
70cm x 100cm