Διεύθυνση: Καλλιθέα, Αθήνα

Mobile: 694-526-6784

Email: dchanioti@asfa.gr

Facebook: @dimitrachanioti

Instagram: @dimitra_chanioti

Dimitra Chanioti in her atelier