2019 «Κωδικός Προικοσύμφωνο», Παλαιά Βουλή, Αθήνα

Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - exhibition poster
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 2
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 3
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 4
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 5
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 6
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 7a
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 7
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 8a
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 8
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 9a
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 9
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 10
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 11
Code Prikosimfono, Old Parliament 2019 - photo 12